eWCUT.SK

www.ewcut.sk Kontakt Uncategorised Spracovanie osobných údajov
Vážení zákazníci,
Z technických príčin je činnosť nášho e-shopu dočasne pozastavená. Oleje KORA-TEX je naďalej možné zakúpiť si priamo
v Moste pri Bratislave na našom bývalom odbernom mieste, kde momentálne pôsobí spoločnosť Sky Wood s.r.o./CKFOREST, cenu a dostupnosť na sklade si prosím overte na tel č. 0918 081 985.
Ďakujeme za pochopenie.

Spracovanie osobných údajov

Súhlas so spracovaním osobných údajov a informácie o spracovaní osobných údajov

Tento súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov dávate spoločnosti Best Store s.r.o. pre účely zasielania obchodných oznámení (marketingových ponúk), vrátane zisťovania Vašej spokojnosti s vykonaným nákupmi prostredníctvom spoločnosti Best Store s.r.o. Tento súhlas môžete kedykoľvek odvolať a obchodné oznámenia Vám potom nebudú ďalej zasielaná. Podrobnejšie informácie o spracovaní Vašich osobných údajov nájdete nižšie.

Totožnosť a kontaktné údaje správcu

    1.1 Správcom Vašich osobných údajov je obchodná spoločnosť Best Store s.r.o., so sídlom Gorkého 3, Bratislava, 81101 IČO: 36 868 833, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sro, vl.č.66099/B (ďalej len "správca") .
    1.2 Kontaktné údaje správcu sú nasledujúce: adresa pre doručovanie Best Store s.r.o., Gorkého 3, Bratislava, 81101, adresa elektronickej pošty Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript., telefón +421 948 575 521.
    1.3 Správca nemenoval poverenca pre ochranu osobných údajov.

 
Dôvod spracovania osobných údajov

    2.1 Zákonným dôvodom spracovania Vašich osobných údajov je Váš súhlas dávaný týmto správcovi v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46 / ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len "nariadenie").

 
Účel spracovania osobných údajov

    3.1 Účelom spracovania Vašich osobných údajov je vybavenie Vašej objednávky, zasielanie obchodných oznámení a činenia iných marketingových aktivít správcom voči Vašej osobe, vrátane zisťovania Vašej spokojnosti s vykonanými nákupmi u správcu. Osobné údaje sú spracúvané len v minimálnom rozsahu, ktorý je nevyhnutný na vybavenie Vašej objednávky.
    
 
Doba uloženia osobných informácií

    4.1 Doba, po ktorú budú Vaše osobné údaje správcom uložené, je 10 rokov, najdlhšie však do odvolania Vášho súhlasu so spracovaním Vašich osobných údajov na tento účel spracovania.

 
Ďalší príjemcovia údajov

    5.1 Správca nemá v úmysle odovzdať Vaše osobné údaje tretej osobe alebo organizácii.


Práva dotknutej osoby

    6.1 Za podmienok stanovených v nariadení máte právo požadovať od správcu prístup k Vašim osobným údajom, právo na opravu alebo vymazanie Vašich osobných údajov, prípadne obmedzenie ich spracovania, právo namietať proti spracovaniu Vašich osobných údajov, a ďalej právo na prenosnosť Vašich osobných údajov.
    6.2 Máte právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov daný správcovi. Týmto však nie je dotknutá zákonnosť spracovania Vašich osobných údajov pred takýmto odvolaním súhlasu. Váš súhlas so spracovaním osobných údajov môžete odvolať nasledujúcim spôsobom: písomne ​​na adresu Best Store s.r.o., Gorkého 3, 81101 Bratislava, alebo e-mailom na Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

    6.3 Ak by ste sa domnieval (a), že spracovaním Vašich osobných údajov bolo porušené alebo je porušované nariadenie, máte okrem iného právo podať sťažnosť u dozorného úradu.
    6.4 Nemáte povinnosť osobné údaje poskytnúť. Poskytnutie Vašich osobných údajov nie je zákonnou či zmluvnou požiadavkou a ani nie je požiadavkou, ktorá je nutná k uzatvoreniu zmluvy.
    6.5 Máte kedykoľvek právo namietať proti spracovaniu Vašich osobných údajov na účely priameho marketingu, vrátane profilovania, ak sa profilovanie týka tohto priameho marketingu. Ak vznesiete námietku proti spracovaniu Vašich osobných údajov na účely priameho marketingu, nebudú už Vaše osobné údaje pre tieto účely ďalej spracované.

Novinky na email